Skip to main content

Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers

De mensen van NAbij verlenen hun diensten op vrijwillige basis. Ze zijn gemotiveerd en weten waar ze het over hebben. Ze hebben allen een basistraining gevolgd en geregeld volgen zij vervolgtrainingen en cursussen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Ze respecteren ieder mens in zijn woon- en leefomgeving en treden hun medemens zonder ver- en beoordeling tegemoet. Zelf zijn deze bevlogen mannen en vrouwen net als de mensen die ondersteuning nodig hebben van alle leeftijden en met verschillende achtergronden.

Vrijwilliger worden

Als medewerker van NAbij ondersteun je mensen in de laatste
fase van hun leven. Deze mensen zijn van alle leeftijden. Deze mensen zijn
opgenomen in een ziekenhuis, wonen thuis of in een verpleeg- of
zorginstelling.

Jij zoekt een plek waar je je op vrijwillige basis kunt inzetten voor een
ander. Je wilt meedenken, in gesprek gaan een luisterend oor en een
helpende hand bieden.  Na de basistraining word je in overleg ingezet
zodat het ook past binnen jouw andere bezigheden.

De werkzaamheden bij NAbij zijn geheel afhankelijk van de vraag
en de situatie waarin iemand verkeert maar ook wat jij fijn vindt om te
doen. Je bent een belangrijke steun voor iemand die dit nodig heeft, maar
ook een collega om samen met ons het verschil te kunnen maken.

Aanmelden

Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar onze coördinator.

085-0163333
info@nabij.nu

Contact

Aanmelden

Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar onze coördinator.

06-20124059
Karinslot@nabij.nu